• HOERA! De Volksmolen viert haar 1-jarig bestaan!

    volksmolen-zijpe-WES
  • volksmolen-zijpe2-WES

HOERA! De Volksmolen viert haar 1-jarig bestaan!

Op 1 november 2020 was het zover; de Volksmolen in Zijpe draaide die dag precies 1 jaar. En één conclusie mogen we zeker maken; het 1e jaar van dit project, waarbij de directe omgeving (lees burgers en bedrijven) in coöperatieve vorm eigenaar is van deze windturbine, is zeer succesvol verlopen.

Een Volksmolen, hoe werkt dat?

De Volksmolen op Windpark Zijpe (kop van Noord-Holland) is een burgerparticipatieproject onder de noemer ‘Postcoderoosregeling (PCR). Deze regeling maakt het mogelijk om samen met particulieren, bedrijven en stichtingen uit de directe omgeving (een bepaald postcodegebied) een oude bestaande windmolen te vervangen door een nieuw exemplaar.

De leden investeren door de aankoop van een ‘windkavel’ en krijgen vervolgens 15 jaar lang vrijstelling van de energiebelasting op elektriciteit. Zo bespaart men per ‘verbruikte kWh’ toch al snel 50% op de jaarlijkse energienota. De Volksmolen-coöperatie bestaat uit 56 leden, waarvan het merendeel burgers is en ook een paar bedrijven het besluit hebben genomen deel te nemen.

De nieuwe WES-turbine

De nieuwe WES-wind turbine, welke nu dus 1 jaar operationeel is, werd geprognotiseerd op een jaarlijkse productie van 180.000 kWh. Mede door een aantal zeer goede windmaanden en een betrouwbare en degelijke turbine-techniek, heeft de nieuwe WES turbine na 1 jaar maar liefst 215.000 kWh geproduceerd.

Milieu

In vergelijking met opwekking van stroom in een niet-duurzame energiecentrale hebben wij met onze Volksmolen Zijpe ruim 72 ton CO2, = (72.343,59 kg CO2), bespaard!

Voor het gehele productiejaar is dit gelijk aan de uitstoot van circa 618.321 autokilometers

Per kavel komt dit neer op ca 103 kilogram CO2, gelijk aan ruim 808 autokilometers met een uitstoot van 117 gram/km (gemiddelde uitstoot nieuwe auto’s 2020).

Lokaal opgewekt, Lokaal voordeel

Doordat de turbine 20% meer heeft geproduceerd dan begroot, krijgen alle leden van de coöperatie ook 20% ‘extra’ vrijstelling op hun energiebelasting. Vanwege alle Corona-maatregelen is een ‘fysiek’ feestje op locatie helaas niet mogelijk maar dit extra voordeel is toch wel een vermelding waard.

De Volksmolen is hét voorbeeld van een klein windmolen-project dat echt iets kan betekenen voor de directe omgeving. Lokaal in de eigen omgeving duurzame energie opwekken en er financieel beter van worden; de Volksmolen in een notendop!