De nieuwe Postcoderoos-regeling gaat in 2021 van start!

Postcoderoos wes flash

Eind februari 2020 werd een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot de nieuwe Postcoderoosregeling die in 2021 van start moet gaan.

Wind Energy Solutions is tot op heden initiatiefnemer geweest van een aantal Postcoderoosprojecten, o.a. de Volksmolen.

Binnen de nieuwe Postcoderoosregeling wordt onderscheid gemaakt tussen wind- en zonne-energie, daarnaast zullen er ook verschillende tarieven komen voor zon en wind. Er komt een apart tarief voor windmolens en zonnepanelen, en een koppeling tussen het ledenaantal en het vermogen. De onderhandelingen zijn momenteel in volle gang, terwijl in eerste instantie werd verwacht dat in November 2019 duidelijk zou zijn hoe de nieuwe regeling eruit zou komen te zien.

Het streven is om de nieuwe Postcoderoosregeling vanaf 2021 van start te laten gaan. Cruciaal voor een succesvolle regeling is het budget en het subsidietarief. Momenteel is het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financien bezig om een werkbaar budget vast te stellen.

In de komende maanden gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met het ministerie en de expertgroep kijken naar de vaststelling van de subsidietarieven voor nieuwe regelingen.

Wat verandert er?

De huidige Postcoderoosregeling (formeel ‘Regeling Verlaagd Tarief’) houdt in dat burgers die financieel deelnemen in een installatie voor duurzame energieproductie, (bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen) voor iedere opgewekte kilowattuur die men deel neemt wordt ‘vrijgesteld’ van de energiebelasting en de BTW.

Stel: je betaalt als consument 23 eurocent per kWh, dan is daarvan 11,82 eurocent energiebelasting en BTW. Deze 11,82 cent hoeft een Postcoderoos-deelnemer dus niet te betalen.

De hoofdlijnen van de nieuwe Postcoderoosregeling zijn als volgt:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kilowattuur) van hernieuwbare stroom;
  • subsidie voor dezelfde doelgroep als de huidige Postcoderoosregeling;
  • de lokale betrokkenheid wordt gekoppeld aan het vermogen van de installatie: er is een relatie tussen opgesteld vermogen en het minimumaantal leden. Voor zonne-energieprojecten moet men voor iedere 5 kilowattpiek minimaal 1 lid hebben, voor windenergieprojecten moet men voor elke 2 kilowatt minimaal 1 lid hebben;
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VVE);
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 15 jaar;
  • afhandeling van subsidieaanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag);
  • uitvoering en beheer door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Bent u als coöperatie benieuwd naar een mogelijk Postcoderoosproject op basis van wind-energie?

Neem eens vrijblijvend contact op met WES om de mogelijkheden te bespreken.