• Verminder uw belastingdruk door te investeren in een erfmolen

Verminder uw belastingdruk door te investeren in een erfmolen

++ De TWA is niet meer toepasbaar in 2024, bekijk het huidige overzicht voor subsidies en regelingen hier. ++

Ontdek hoe u dit jaar uw belastingdruk aanzienlijk vermindert door bij aanschaf van een erfmolen gebruik te maken van de Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA 2023). Deze post-corona impuls van de overheid biedt niet alleen financieel voordeel op korte termijn, maar versterkt tevens uw bedrijfsvoering. Een duurzame toekomst zonder sterk schommelende energiekosten ligt in het verschiet.

Zo aan het einde van het jaar 2023 begint steeds duidelijker te worden wat de mogelijkheden van versneld afschrijven zijn voor uw bedrijf. Nieuwe Oogst berichtte eerder al dat de varkensprijzen dit jaar historisch hoog zijn. Ook de melksector kende een goed eerste halfjaar van 2023. Investeren helpt dan om de belastingdruk te verlagen.

John Braakman en Dick van Tilburg

De tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA)

De Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA 2023) biedt ondernemers de gelegenheid om investeringen in bedrijfsmiddelen sneller en flexibeler af te schrijven dan normaal is toegestaan. Dit leidt tot aanzienlijke verlaging van de fiscale winst, wat resulteert in minder inkomsten- of vennootschapsbelasting over 2023.

Voorwaarden TWA 2023

Naast afschrijvingen op milieubedrijfsmiddelen en de regeling voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige regeling voor willekeurige afschrijving. Deze regeling is van toepassing op specifieke nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan u maximaal 50% willekeurig mag afschrijven.

  • U mag alleen willekeurig afschrijven over kosten voor aanschaf en productie die zijn gemaakt in het kalenderjaar 2023. Kosten uit andere jaren komen niet in aanmerking.
  • Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2026 in gebruik zijn genomen.
  • In 2023 een minder jaar? Als u in eerdere jaren een flinke belastingclaim heeft ontvangen, kunt u deze met terugwerkende kracht inzetten bij de versnelde afschrijving. U verrekent het fiscale verlies in dat geval met deze eerdere jaren en krijgt zo belasting terug van de claim uit 2020, 2021 en/of 2022. Bij vennootschapsbelasting is dit alleen van toepassing voor 2022.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij uw boekhouder en op de website van de Belastingdienst.

Belastingvoordeel door versneld afschrijven in 2023

Door te investeren in een WES Erfmolen komt u in aanmerking voor het voordeel van vervroegd afschrijven (TWA 2023), waardoor u tot 50% kunt afschrijven in 2023. Dit vertaalt zich naar een afschrijving van ongeveer € 125.000,- in 2023, wat resulteert in een belastingvoordeel van circa € 46.000,-.

Het mooie is dat u het resterende afschrijvingsbedrag (in dit geval € 125.000) op een flexibele manier kunt verdelen. Hierdoor kunt u de afschrijvingskosten optimaal aanpassen aan uw situatie en behoeften, in het jaar dat u het beste past.

Benieuwd in hoeverre een WES Erfmolen bij uw (financiële) bedrijfsvoering past? Wij sturen u vrijblijvend een windstudie en businesscase. Wilt u meer weten over de WES Erfmolens of heeft u vragen, wij komen graag bij u langs.

WES: Uw Partner in Erfmolens sinds 1982

Uw energieprijs 25 jaar lang op slechts 8 tot 15 cent per kWh? Verlaag uw bedrijfsrisico en verklein uw afhankelijkheid van energieleveranciers en de schommelende stroomprijzen.

Neem nu contact met ons op en ontvang vrijblijvend een op maat gemaakte berekening. Wij lichten deze graag toe tijdens een keukentafelgesprek. Van eerste gesprek tot aan subsidieaanvraag, bouw en onderhoud van de molen: WES ontzorgt, zodat u zich op uw bedrijf kunt blijven richten.