Hoge opbrengst dankzij lange wieken

WES erfmolens hebben de hoogste opbrengst van alle kleine windmolens. Op dezelfde hoogte produceert deze tot wel vier keer meer elektriciteit dan andere kleine windmolens. Dit komt door de langere wieken. Hoe groter het rotoroppervlak, hoe meer wind de molen vangt. Zo neemt de energieopbrengst exponentieel toe. De rotor is de motor!

Alle WES windmolens hebben een uniek passief pitch-systeem. Het pitch systeem zorgt ervoor dat de stand van de wieken bij iedere windsnelheid optimaal is voor energieproductie. Hierdoor vindt er minder slijtage plaats en heeft de WES molen een langere levensduur in vergelijking met andere molens.

Video van het pitch-systeem

Energie uit wind, hoe werkt dat?

  1. Door de wind beginnen de wieken te draaien.
  2. Hierdoor draait de as, die via de tandwielkast in verbinding staat met de generator.
  3. De generator zet de draaiende beweging om naar elektriciteit.
  4. De meteo set meet onder meer de windsnelheid. Alle prestaties worden in de SCADA app gemonitord.
  5. De krui inrichting zet de molen in de goede stand ten opzichte van de windrichting voor optimale prestaties.
1
2
3
4
5
1

Rotor en bladen

2

Tandwielkast

3

Generator

4

Meteo set

5

Krui inrichting

Onze molens hebben 2 wieken

WES windmolens hebben 2 bladen. Door het lagere gewicht is de molen efficiënter, begint deze bij een lagere windsnelheid te draaien en is er minder materiaal en een minder stevige fundatie nodig. De energieproductie is vrijwel gelijk aan een molen met 3 wieken.

Lees meer over 2 versus 3 bladen

Op afstand monitoren met SCADA

Iedere WES-turbine is uitgerust met een systeem voor bewaking en besturing op afstand. De WES SCADA software geeft niet alleen inzicht in huidige maar ook in historische data van de turbine, windsnelheid, windrichting én eventuele alarmen. Dit stelt molenaars in staat te anticiperen en te sturen, met als oogmerk een effectief, efficiënt en rendabel draaiende turbine.

Met SCADA van WES is de turbine op iedere locatie en op ieder moment zowel op pc, tablet als mobiele telefoon te monitoren.

Meer informatie hierover? Kijk op de SCADA pagina.

Geluid

Iedere wind turbine maakt een geluid. De evolutie van de windmolenparktechnologie in het afgelopen decennium heeft ervoor gezorgd dat het mechanische geluid van turbines veel minder hoorbaar is. Het belangrijkste geluid de aërodynamische swoosh van de bladen die de toren passeren.

Onze WES50 windturbine produceert op een afstand van 100 meter van de turbine een geluidsniveau van 45 dB(A). Dit is vergelijkbaar met een stille woonkamer.

Geluidsniveau WES Erfmolen

Milieu

De door de wind geproduceerde electrische energie is heel schone energie. De wind is een energiebron die wordt gebruikt maar niet verbruikt. Dit betekent dat deze energie niet uitputbaar is. Tevens is het lokaal opwekken en lokaal verbruiken van de energie milieuvriendelijk. Kortom, een schone energie die een positieve impact heeft op het milieu.

Het benutten van windenergie vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen, kernenergie en andere vervuilende energiebronnen, waardoor de CO2-uitstoot afneemt.

Turbine opties (voor eilanden)

WES hybride systemen

Met het WES hybride systeem worden micro-grids minder afhankelijk van dieselgeneratoren – met lagere energiekosten als gevolg. Geïnstalleerde WES Hybride turbines hebben aangetoond dat tot 80% van de energiebehoefte kan worden gedekt door windenergie.

WES turbines met interne kraan

WES-turbines kunnen worden uitgerust met een ingebouwde hijskraan. De zogenaamde in-board-hijskraan maakt het mogelijk om de rotor te laten zakken zonder een externe kraan. De rotor kan worden vastgezet om hem te beschermen tegen bijvoorbeeld orkanen of tyfonen.

WES tilt-up systeem

Onze turbines kunnen worden uitgerust met een Tilt-Up systeem. Dit betekent dat de turbine op de begane grond kan worden gemonteerd en vervolgens met het Tilt-up systeem kan worden opgebouwd. Dit opklapsysteem komt ook van pas wanneer een orkaan aan land komt.