• Windpark, solitaire molen of Erfmolen?

    WES erfmolen in Lichtenvoorde

Windpark, solitaire molen of Erfmolen?

WES verzorgt voor de toekomstig molenaar naast de molen, ook het vergunning traject. Opmerkelijk is dat veel beleidsmakers en ambtenaren bij gemeenten, het verschil tussen een windpark, een solitaire windmolen en een erfmolen niet kennen.

In dit blog nemen wij u aan de hand langs de verschillende wind vormen. Hierbij benoemen we de initiatiefnemer, de eigenaar van de molen, de hoogte en de zichtbaarheid van de molen(s).

Laten we groot starten met het windpark.

Windpark, offshore en onshore

Een windpark bestaat uit 3 of meer windmolens, welke gegroepeerd zijn opgesteld. Dit kan in een lijnopstelling, maar ook in meerdere lijnen parallel aan elkaar.

Een windpark kan offshore, dus op zee, of onshore, dus op land zijn geplaatst. Initiatiefnemer is de overheid, een van de grote energiereuzen of investeerders. Zij zijn veelal ook de eigenaar. De opbrengst van de energie uit zo’n park gaat het net op, als eindgebruiker kun je de energie afnemen van je leverancier. Je kiest dan voor wind of groene energie.

Windmolens in een windpark hebben een ashoogte van zo’n 100 tot 150 meter, waardoor ze bij helder weer al van verre zichtbaar zijn.

Een solitaire windmolen

Een solitaire windmolen is een grote windmolen, welke niet in een park staat. Deze staat dus solitair, ofwel alleen. De windmolen staat vaak op het terrein van een agrariër, welke daarvoor een bedrag per jaar ontvangt.

De windmolen is of eigendom van een coöperatie, of een energie leverancier, de lokale agrariër, soms met partners, of een andere investeerder. De opgewekte energie gaat in het net. Solitaire windmolens hebben veelal een ashoogte tot ca. 100 meter.

WES 15m hub-height.jpg sized

De Erfmolen

Een Erfmolen staat bij een agrarisch of mkb bedrijf. Het initiatief voor het plaatsen van een Erfmolen ligt bij de eindgebruiker, het (agrarische) bedrijf. Voor de agrariër is de windmolen een productiemiddel op zijn of haar bedrijf. Dit productiemiddel zorg voor (verdere) verduurzaming en kosten besparing van zijn of haar bedrijf. De agrariër is zelf investeerder en eigenaar van de Erfmolen, de opgewekte elektriciteit wordt grotendeels op het eigen bedrijf gebruikt.

Een Erfmolen heeft, afhankelijk van het lokale gemeentelijke beleid, een ashoogte van 15 tot 30  meter. Met deze hoogte is de molen optisch een onderdeel van het bedrijf, en vanaf afstand niet opvallend in het landschap.

Ook een erfmolen op uw bedrijf?

Tijdens een bezoek bespreken wij met u de mogelijkheden van onze Erfmolen voor uw bedrijf. Hierbij kijken wij naar de (financiële) inpassing van een WES Erfmolen, rekening houdend met uw energieverbruik, eventuele opwek van elektriciteit door zonnepanelen, de wind op locatie, de lokale regelgeving (vergunningen) en mogelijke subsidies en regelingen.

Wij kunnen dan eenvoudig aan u aangeven wat de investering, de terugverdientijd, het onderhoud en uw jaarproductie wordt, zodat u zelf, maar misschien ook uw bank hierop kan besluiten.

Nu al een afspraak maken? Vul via deze link het formulier in of bel dan met 0226-425150.