• VLIF-steun voor de Vlaamse landbouwers

  Kleine windmolen op boerderij

VLIF-steun voor kleine en middelgrote windmolens

Waar staat VLIF voor?

VLIF betekent kortweg het Vlaams Landbouw Investeringsfonds.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit gebeurt door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, om bedrijfsovernames te stimuleren en zo de continuïteit van de agrarische sector te ondersteunen. Verzekeren van rendabiliteit en vermindering van kostprijs zijn de belangrijkste pijlers.

In dit blog beperken wij ons tot de regeling ‘VLIF-steun voor productieve investeringen’, betrekking hebbend op investeringen op land en tuinbouwbedrijven die bijdragen aan de verhoging van onder andere efficiënter energieverbruik.

Uitgebreide informatie over de verschillende VLIF onderdelen is te vinden op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij: https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw.

Erfmolen in Lichtenvoorden

Voor wie is deze VLIF regeling?

 • De VLIF-regeling is voor actieve landbouwbedrijven. Dit betekent dat het landbouwbedrijf een minimaal inkomen heeft van €20.000.
 • Een groep samenwerkende landbouwers, welke allen voldoen aan bovengenoemde inkomenseis.

Voor welke investeringen geldt de VLIF?

De VLIF-regeling is voor investeringen, welke genoemd worden in de ‘VLIF codelijst 2024’. Deze lijst is in te zien via de website van het Agentschap Landbouw en Visserij. In de categorie ‘Onroerend goed buiten de stal/loods/serre’, subcategorie ‘Hernieuwbare energie’, staat de kleine windmolen voor het eigen landbouwbedrijf.

Windmolen in Beltrum

Wanneer VLIF aanvragen?

In 2024 zijn er 4 aanvraagperioden voor het indienen van een VLIF:

 • 20 januari 2024 tem 31 maart 2024
 • 20 april 2024 tem 30 juni 2024
 • 20 juli 2024 tem 30 september 2024
 • 20 oktober 2024 tem 16 december 2024

Voorwaarden voor de VLIF

 • Investering binnen het Vlaams Gewest
 • Doelgroep en investering vallen binnen de VLIF-eis
 • Er is al een omgevingsvergunning voorafgaand aan de steunaanvraag
 • Aanvraag binnen een van de genoemde aanvraagperiodes
Kleine windmolen in Groningen

VLIF en WES Windmolens

In de eerste alinea werd het al genoemd: het verbeteren van de rendabiliteit van het landbouwbedrijf en het verminderen van de kostprijs. Dit is precies wat de investering in een WES Windmolen doet. De landbouwer wordt minder afhankelijk van (schommelende of stijgende) energieprijzen, verduurzaamt de bedrijfsvoering en zet de energieprijs voor de komende 25 jaar vast op een niveau van 5 tot 10 eurocent per kWh. Concreet betekent dit een verlaging van de (maandelijkse) energiekosten.

Installeren windmolen op landbouwbedrijf

Hoe werkt de VLIF bij investering in een WES windmolen?

Op de codelijst van de VLIF 2024 staat ook de windmolen op eigen bedrijf. Het bedrag aan steun voor deze eigen windmolen is afhankelijk van het nominaal vermogen van de windmolen.

Het nominale vermogen van onze WES windmolen voor het landbouwbedrijf bedraagt 72 kW. De forfaitaire kostprijs van de molen bedraagt bij dit nominale vermogen €288.000, het bijbehorende VLIF steunbedrag bedraagt 40% * € 288.000 = €115.200.

Ben je een landbouwer jonger dan 40 jaar bij aanvang van het boekjaar en heb je voldoende zeggenschap? Dan kan de steun oplopen tot 50% van de (forfaitaire) investering, in geval van investering in een WES windmolen dus €144.000.

WES rotorkop Zijpe

Een WES windmolen, de VLIF en jouw landbouwbedrijf

Overweeg je om het bedrijfsrisico van je onderneming te verlagen door zelf stroom op te wekken, wil je weten wat een WES windmolen én de VLIF steun voor je bedrijf betekenen? Neem contact met ons op en wij maken vrijblijvend een berekening voor jouw specifieke situatie.