• De salderingsregeling blijft behouden

  Landbouwbedrijf met zonnepanelen en windmolen

De salderingsregeling blijft behouden

Vandaag, 13 februari 2024, is de beslissing gevallen: de afbouw van het salderen gaat voorlopig niet door. Of zoals de NOS kopte: “Eerste Kamer houdt subsidie voor zonnestroom voorlopig in stand”. Het salderen geldt overigens niet alleen voor zonnestroom, ook de opgewekte stroom met een kleine windmolen kan gesaldeerd worden.

Windpark Zijpe in 2024

In dit blog nemen we jullie mee in wat het behoud van het salderen betekent. Maar eerst leg ik nog eens uit wat salderen betekent.

Salderen, wat houdt dat in?

De afgelopen decennia is er geïnvesteerd in diverse technieken voor opwek van eigen stroom, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Hele daken liggen vol met zonnepanelen, kleine windmolens sieren boerenerven.

Doel van deze opwek is groene stroom voor eigen gebruik. Echter, moment van opwek en moment van gebruik is niet altijd gelijk. Hierdoor zijn er momenten dat er stroom geleverd wordt aan het net, en momenten dat alsnog stroom wordt onttrokken van het net.

Saldering vindt plaats bij kleinverbruikers die ‘achter de meter’ zelf elektriciteit opwekken en een gedeelte van de opgewekte elektriciteit niet direct gebruiken  maar aan het elektriciteitsnet wordt terugleveren. Deze opwekking achter de meter vindt in verreweg de meeste gevallen plaats met behulp van zonnepanelen. De elektriciteit die aan het net wordt geleverd, wordt in mindering gebracht op de elektriciteit die van het net wordt afgenomen.

Bij een kleinverbruik aansluiting, mogen het leveren en onttrekken van stroom dus verrekend worden. Deze verrekening, ofwel saldering, zorgt voor een lagere energierekening.

WES rotorkop Zijpe

De afbouw van het salderen

Het plan was om de mogelijkheid tot salderen af te bouwen in de jaren 2025 tot 2031. In de plaats van het verrekenen van afname van energie met het terugleveren van energie op het net, zou er een leveringsvergoeding komen. Deze is echter lager dan de prijs die je betaalt voor de aankoop van elektriciteit.

De beslissing voor behoud salderen

Vandaag, 13 februari 2024, is in de Eerste Kamer besloten dat de afbouw van het salderen voorlopig niet doorgaat. Dit is goed nieuws voor zowel particulieren als voor bedrijven met een kleinverbruik aansluiting.

Zonnepanelen van De Kubbe

Voor welke agrariërs is dit goed en voor wie minder?

 • Op een kleinverbruik aansluiting (3*80A of kleiner) wordt maximaal 55 kW veilig terug geleverd. Dit is in Nederland ca. 55.000 kWh per jaar.
 • De kleine agrariër (tot 55.000 kWh) kan zijn zonne-energie de komende jaren blijven wegstrepen, een lekkere meevaller.
 • Voor de grotere agrariër met een kleinverbruik aansluiting vanaf ca. 55.000 kWh tot ca. 200.000 kWh heeft het salderen weinig effect. Immers alleen de relatief lage energiebelasting kan weggestreept worden, de invloed op de energie rekening is beperkt.
Erfmolen vanuit de lucht

Salderingsregeling blijft bestaan en een vol elektriciteitsnet ook

Terugleveren aan het elektriciteitsnet gaat niet altijd even makkelijk, in het bijzonder op zonnige dagen, wanneer er filevorming ontstaat op het elektriciteitsnet. Dan kan het gebeuren dat het zonne-systeem afgeschakeld wordt.

Wat is dan de winst van een erfmolen in de salderingsregeling

Een erfmolen heeft een ander opwekprofiel dan zonnepanelen. Op zonnige dagen is de productie laag en heeft de molen dus geen last van filevorming op het elektriciteitsnet. ’s Nachts en bij donkere dagen produceert een kleine windmolen juist meer. Dit is vooral van voordeel in de winter, wanneer zonnepanelen weinig opwekken en de stroomprijzen hoog zijn door de grote vraag.

De 70.000 tot 150.000 kWh opbrengst van onze erfmolen, met het mooie constante opwekprofiel, zorgen dat de volledige gebruikte stroom kan worden gebruikt én weggestreept tegen de afname van het elektriciteitsnet. Een mooie extra opsteker die de terugverdientijd van een Erfmolen korter maakt.

Opbrengst vs inkoopprijs van zonnepanelen en windmolens

Verkleining van de terugverdientijd

We hebben er al eerder over geschreven, dat de energieproductie een erfmolen beter aansluit bij het gebruikersprofiel van een agrarisch bedrijf dan de productie van zonnepanelen. Lagere pieken, betere verdeling van de opwek en daarmee een veel mooiere gelijktijdigheid van opwek en energievraag.

En toch zal de opwek van elektriciteit nooit helemaal gelijk liggen aan de vraag. Kleinverbruikers zullen daarom altijd momenten van overschot hebben, welke ze terug leveren aan het elektriciteitsnet.

Erfmolen op de boerderij

Het niet afbouwen van de salderingsregeling heeft daarmee direct invloed op de terugverdientijd van de investering. Wij illustreren dit met een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld met en zonder saldering

Uitgangspunten rekenvoorbeeld:

 • Energievraag per jaar: 100.000 kWh
 • Windsnelheid: gemiddeld 5 m/s
 • Inkoop stroom tegen €0,17 ex belastingen en opslagen
 • Investering erfmolen: €240.000
 • ISDE subsidie: €21.582
 • Investering wordt voor 80% extern gefinancierd tegen een rente van 6%

TVT met saldering: 6,2 jaar

TVT zonder saldering: 6,9 jaar

Conclusie, het behouden van de mogelijkheid tot salderen verlaagt de terugverdientijd van 6,9 jaar naar 6,2 jaar.

Terugverdientijd bij behoud salderingsregeling

Wilt u meer weten over wat dit voor u specifieke situatie betekent, aarzel dan niet een berichtje te sturen of contact op te nemen.