• Kale stroomprijs, energiebelasting, opslag duurzame energie… weet u hoe uw elektriciteitsprijs is opgebouwd?

  Boerderijmolen in Vierhuizen

Vaste kosten en variabele kosten

De energierekening bestaat uit:

 • een deel vaste kosten voor uw energiebedrijf (a.)
 • een deel vaste netbeheerkosten (b.)
 • een deel variabele kosten voor het leveren van stroom (c.)

Voor iedere aansluiting op het stroomnet betaalt u kosten. Enerzijds de vaste kosten omdat u een aansluiting heeft, en anderzijds de kosten voor het verbruik aan elektriciteit, de levering.

Kleine windmolen van 25 meter

De vaste kosten voor uw aansluiting (a. en b.)

Op uw energierekening staan 2 soorten vaste kosten, de kosten die vanuit de netbeheerder in uw regio worden doorbelast, en het vastrecht of vaste leveringskosten van uw energieleverancier.

De vaste kosten vanuit de netbeheerder voor uw elektriciteitsaansluiting zijn afhankelijk van de zwaarte van uw aansluiting. Kleinverbruikers betalen minder dan grootverbruikersaansluitingen. Immers, de zekeringwaarde van uw aansluiting, dus de hoogte van het amperage (bijvoorbeeld 3×63, 3×80 of hoger), bepaalt de capaciteit en daarmee de vaste jaarkosten. Op deze kosten heeft u geen invloed, de netbeheerder in uw regio bepaalt de hoogte van deze kosten.

Daarnaast betaalt u aan uw leverancier vastrecht of vaste leveringskosten. Deze kosten zijn voor de administratieve afhandeling, en zijn een vast bedrag per jaar.

WES rotorkop Zijpe

Variabele kosten (c.)

De variabele kosten, dus de kosten die meebewegen met het verbruik, zijn opgebouwd uit de kale stroomprijs met daarbovenop de energiebelasting. De kale stroomprijs is op het moment van schrijven van dit blog circa €0,17 per kilowattuur bij een vast contract.

Het zijn juist deze kosten per kilowattuur, waar u invloed op heeft. Een besparing in energieverbruik levert direct een besparing in euro’s op.

Wekt u zelf stroom op met bijvoorbeeld zonnepanelen of  een windmolen, dan dalen deze kosten. De kosten voor stroomopwek zijn namelijk lager dan de kosten van stroominkoop bij een energieleverancier. Ook wordt er geen energiebelasting geheven over de zelf opgewekte elektriciteit.

Kleine windmolen op de boerderij

Energiebelasting

De overheid heeft de energiebelasting in het leven geroepen om burgers en bedrijven te stimuleren tot besparing aan energie. Deze energiebelasting bestaat uit 3 verschillende tarieven, afhankelijk van het elektriciteitsverbruik.

Staffels energiebelasting

Rekenvoorbeeld energiebelasting

Koopt u op jaarbasis 100.000 kWh elektriciteit in, dan betaalt u in uw energierekening een bedrag aan energiebelasting van € 6.674,30, dit is gemiddeld 6,7 eurocent per kilowattuur.

Koopt u op jaarbasis 50.000 kWh elektriciteit in, dan betaalt u in uw energierekening een bedrag aan energiebelasting van € 4.702,80, dit is gemiddeld 9,4 eurocent per kilowattuur.

De kale stroomprijs is voor beide voorbeelden gelijk. Een kleinere energieverbruiker betaalt dus meer per kWh dan een bedrijf met een groter energieverbruik.

Een erfmolen en uw energiekosten

Een kleine windmolen zorgt voor vervanging van inkoop aan elektriciteit door eigen opgewekte energie. Over zelf opgewekte energie betaalt u geen energiebelasting, de energiekosten dalen en u ontvangt een terugleververgoeding voor de stroom die u niet zelf gebruikt maar teruglevert op het net.

Voor een erfmolen kunnen we net als voor stroominkoop een prijs per kWh berekenen, gebaseerd op de investering en de levensduur. We schetsen hier de kWh-prijs voor 3 scenario’s, waarbij we er in het voorbeeld vanuitgaan dat het energieverbruik 100.000 kWh per jaar is. Om het simpel te houden laten we de netbeheerskosten buiten beschouwing.

Case 1: Stroominkoop

 • Alle stroom (100.000 kWh) inkopen bij een energieleverancier
 • De kale kWh-prijs voor een vast contract staat op het moment van schrijven op €0,17

Case 2: Kleinverbruiker

 • Bedrijf met een kleinverbruiksaansluiting
 • Maakt gebruik van de salderingsregeling
 • WES Erfmolen wekt 120.000 kWh per jaar op

Case 3: Grootverbruiker

 • Bedrijf met een grootverbruiksaansluiting
 • Mag niet salderen
 • WES Erfmolen wekt 120.000 kWh op
 • Hiervan wordt 60% direct verbruikt op het bedrijf, 40% wordt terug geleverd aan het net
Kosten per kilowattuur in verschillende situaties

Zowel voor kleinverbruikers als voor grootverbruikers is het aantrekkelijk om zelf stroom op te wekken. Benieuwd hoeveel u kunt besparen op uw energierekening? Aan de hand van uw locatie en stroomverbruik maken we vrijblijvend een berekening. Zo weet u direct hoeveel u kunt besparen.