• Wat kunnen we de komende jaren verwachten van de energiemarkt?

  WES-windturbines-Zijpe

Wat kunnen we de komende jaren verwachten van de energiemarkt?

Sinds 2020 is de energiemarkt onrustig. De kale kWh prijs (zonder belastingen en toeslagen) is na de energiecrisis van 2022 gedaald van €0.24 naar gemiddeld €0.10 per kilowattuur.

Toch is dit nog altijd 3x zo hoog als in 2020.

Toch is dit nog altijd 3x zo hoog als in 2020.

Kale kWh prijs volgens Nieuwe Stroom

De gemiddelde kale kWh prijs per jaar. Bron: Nieuwe Stroom

Sluiten

Gaan we ooit weer terug naar prijzen van 3 of 4 cent per kilowattuur? Dat lijkt er niet op. Zelfs als de kWh prijs daalt, hebben we nog steeds te maken met de andere componenten waar de energieprijs uit bestaat: de hard gestegen energiebelasting en de gestegen netbeheerskosten (die de energietransitie financieren).

De Volkskrant publiceerde in november 2023 onderzoek van PwC waarin wordt voorspeld dat consumenten dit decennium 92% meer gaan betalen voor elektriciteit en aardgas.

Verwachting energiekosten volgens de Volkskrant

Wat kunnen we de komende jaren verwachten?

Er is wel wat af te dingen op het onderzoek maar hogere kosten lijken, gezien onderstaande factoren, onvermijdelijk.

Een gespannen energiemarkt

Een gespannen energiemarkt

De gespannen energiemarkt blijft kwetsbaar voor prijsstijgingen. De afgelopen tijd zagen we dat gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld (Australische staking van LNG producenten) hier zorgden voor hogere stroomprijzen. Doordat de gaskraan vanuit Rusland grotendeels is dichtgedraaid, concurreren we nu op dezelfde markt voor LNG als China en India.

Sluiten

Hogere vraag naar elektriciteit

Hogere vraag naar elektriciteit

We willen van het gas af en daardoor zal de vraag naar elektriciteit de komende jaren met miljarden kWh stijgen, voorspelt Tennet. Daarnaast is er sprake van elektrificatie: er zijn er steeds meer elektrische auto’s, smart homes etc.

Sluiten

Problemen door piekbelasting op het stroomnet

Problemen door piekbelasting op het stroomnet

Steeds vaker wordt het stroomnet overbelast. Dit gebeurt onder meer wanneer de zon volop schijnt en de miljoenen zonnepanelen die Nederland rijk is, terug leveren op het net. Dit heeft gevolgen voor de toekomst:

 • De energiebedrijven moeten fors investeren om de capaciteit van het stroomnet te vergroten. Dit wordt doorberekend naar consumenten en bedrijven.
 • De salderingsregeling op zonnepanelen wordt na 2025 afgebouwd.
 • Veel nieuwe projecten voor zonne-energie zullen niet kunnen worden aangesloten op het net. Dit speelt bij windmolens niet, omdat deze vooral stroom opwekken voor eigen gebruik en buiten de piekuren (tijdens de niet-zon uren).

Zonnepanelen worden dus minder aantrekkelijk terwijl windenergie voor meer balans op het net zorgt.

Sluiten

Toenemende netbeheerskosten

Toenemende netbeheerskosten

De energiebedrijven moeten fors investeren om de capaciteit van het stroomnet te vergroten. Ook nemen de onbalanskosten toe. Door het grotere aanbod van zonne- en windenergie is het moeilijk om in te schatten hoe groot de vraag en het aanbod gedurende de dag zijn. Het grotere verschil tussen de schatting en de realiteit zorgt voor hogere onbalanskosten. Deze factoren worden doorberekend naar consumenten en bedrijven.

Sluiten

Een stroomprijs die steeds afhankelijker wordt van het weer en het tijdstip

Een stroomprijs die steeds afhankelijker wordt van het weer en het tijdstip

Kale stroomprijs verdeeld over de dag

Bron: Nieuwe Stroom

Het is in de kale dagprijzen voor stroom goed te zien dat de prijzen midden op de dag laag zijn door het grote aanbod van wind- en zonne-energie. ’s Ochtends en ’s avonds liggen de prijzen hoger dan midden op de dag en dit verschil in prijs tussen piek en daluren wordt steeds groter. Des te aantrekkelijker om verdeeld over de dag stroom te produceren (met wind), in plaats van alleen midden op de dag (met zon).

Sluiten

Word onafhankelijk van de grillige markt met een kleine windmolen

Hoe kunt u zich het beste weren tegen deze oplopende kosten? Door zelf stroom op te wekken op uw eigen erf. Zo bent u minder vatbaar voor invloeden van buitenaf. Met een kleine windmolen betaalt u geen energiebelasting over de zelf opgewekte stroom en breekt u los van de grillige kWh-prijs van energieleveranciers. De erfmolen zorgt de komende 25 jaar voor een vaste prijs van rond de €0,10 per kWh.

Kleine agrarische windmolen in Groningen

Verschil in kWh prijs: stroominkoop versus een erfmolen

Het verschil in de kWh prijs tussen stroom inkopen bij een energieleverancier versus zelf stroom opwekken met een WES Erfmolen is fors.

De kWh prijs bij inkoop is opgebouwd uit:

 • De kale prijs per kWh
 • De energiebelasting
 • De netbeheerskosten en vaste kosten van de energieleverancier. Omdat deze vaste kosten met of zonder windmolen hetzelfde zijn, laten we deze in het voorbeeld buiten beschouwing.
kWh prijs stroominkoop vs. kleine windmolen

We gaan uit van een bedrijf op een kleinverbruiksaansluiting dat 100.000 kWh stroom inkoopt.

 • Stroominkoop: ca. 24 cent per kWh – Als we nu een energiecontract zouden afsluiten, ligt de inkoopprijs rond de 17 cent. Tellen we de energiebelasting daarbij op, dan liggen de kosten per kilowattuur rond de 24 cent.
 • WES Erfmolen: ca. 9 cent per kWh – De WES Erfmolen levert bij een windsnelheid van gemiddeld 5 meter per seconde jaarlijks 125.000 kWh op. De bijbehorende kWh prijs over 25 jaar is €0.07 en de onderhoudskosten bedragen teruggerekend €0.02 per kWh.
 • Vereenvoudigd zouden we kunnen zeggen dat het verschil in kWh prijs van 15 cent (24 cent – 9 cent) x 100.000 kWh jaarlijks een voordeel van €15.000 oplevert.

Dan hebben we het nog niet gehad over:

 • Terugleveren aan het net. Niet alle energie is precies benodigd op het moment dat het waait. Een deel van de stroom wordt daardoor teruggeleverd aan het net. De windmolen brengt dan geld op.
  De salderingsregeling staat de komende jaren nog op 100% maar wordt richting 2030 naar 0 afgeschaald. Hoe sneller u begint zelf stroom op te wekken, hoe groter het voordeel is.
 • Subsidies en fiscale regelingen zijn in dit voorbeeld niet meegenomen en verlagen de kWh prijs (en de terugverdientijd) van de erfmolen.
 • Zoals het onderzoek van PwC schetst, zullen de kosten voor energieinkoop naar verwachting verder stijgen. De besparing wordt dus ieder jaar groter.

Waarom is het aantrekkelijk om te investeren in een kleine windmolen?

 • 25 jaar lang een lage, stabiele energieprijs:
  • Geen last van energiecrisissen dichtbij of in verre landen
  • Geen last van toenemende energietarieven en hogere transportkosten van stroomleveranciers;
  • Geen energiebelasting en -toeslagen van de overheid. De energietransitie brengt een enorme kostenpost met zich mee voor de overheid. Daarnaast moeten bedrijven die veel stroom verbruiken steeds vaker aantonen dat zij verduurzamen om toeslagen te voorkomen.
 • Terug leveren naar het stroomnet vormt over het algemeen geen probleem omdat windenergie niet zo’n piek kent als zonnepanelen.
 • De windmolen verdient zichzelf dubbel en dwars terug.

Geld besparen met een kleine windmolen

Weten hoeveel u kunt besparen met een kleine windmolen?

Laat hier uw contactgegevens achter, dan maken wij vrijblijvend een business case op basis van uw stroomverbruik en locatie.