• Nieuwe investeringssubsidie voor kleine windturbines in België

  WES-windturbines-Zijpe

Nieuwe investeringssubsidie voor kleine windturbines in België

De Belgische investeringssubsidie, de zogenaamde ‘VEA Call’ regeling kennen we al uit het verleden, ook in de periode 2018 tot 2020 kende het Vlaams Gewest een dergelijke investeringssubsidie voor projecten met kleine windmolens voor op land.

De regeling heeft een nieuw jasje gekregen, en is op een aantal punten gewijzigd. In dit blog leg ik u de belangrijkste punten van deze regeling uit.

Voor wie is de Call Groene Stroom?

De Call Groene Stroom is een investeringssubsidie speciaal voor nieuwe zon- en windenergie projecten in het Vlaams Gewest. Deze regeling geldt dus niet voor bestaande of al in opdracht gezette projecten, en niet voor overige delen van België.

Hoe deze regeling geen gewone inschrijving, maar een wedstrijd is

De Call Groene Stroom is een soort wedstrijd systeem: ieder project wordt gewogen aan de hand van een score. De score wordt bepaald door de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van de installatie. De laagste score wordt het best gerangschikt.

Projecten die de minste steun vragen per geproduceerde MWh, komen dus boven aan de lijst. De lijst wordt van bovenaf afgewerkt, tot de pot met investeringsgelden leeg is.

De Call Groene Stroom in vogelvlucht

 • De regeling geldt voor ondernemers en organisaties in het Vlaams Gewest
 • De regeling is open van 17 mei 2021 tot en met 3 juni 2021
 • Voor windturbines op land met een vermogen van 10 kW tot en met 300 kW
 • Groene stroomcertificaten worden vervangen door investeringssteun, stapelen van deze beide regelingen is niet mogelijk
 • Maximale investeringssteun in € per MWh voor wind is € 74/MWh
 • Toegekende steun = de aangevraagde steun -> de toegekende steun is nooit hoger dan het totale investeringsbedrag
 • Binnen 2 maanden na sluiten van de call ontvangt de aanvrager de beslissing over de toekenning van de steun
 • Binnen 30 dagen na ontvangst van deze beslissing dient aanvrager een bankwaarborg voor 7,5% van het toegekende steunbedrag, met een minimum van 2000 euro
 • Uiterlijk 24 maanden na datum beslissing is het project gerealiseerd
 • Investeringsgelden worden uitbetaald na het tijdig indienen van een bewijs operatie van de installatie

Een rekenvoorbeeld

Stel, u heeft een agrarisch bedrijf en u koopt jaarlijks 130.000 kWh aan elektriciteit in tegen een kostprijs van gemiddeld 15 eurocent. De windsnelheid op 25 meter hoogte is 5 m/s. Een WES50 windturbine zal op uw locatie op jaarbasis ca 125.000 kWh opwekken (dit is 125 MWh).

Stel, de kostprijs van de turbine, geïnstalleerd en operationeel, is € 220.000. U vraagt € 80.000 aan in de Call Groene Stroom. De Call Groene Stroom rekent met de geproduceerde groene stroom over 10 jaar. Gerekend over 10 jaar, produceert uw turbine ~1.250 MWh.

U vraagt dan € 80.000 / 1.250 MWh = 64 €/MWh investeringssteun. Na toekenning van de investeringssubsidie kost de windturbine u € 140.000.

Het rekenvoorbeeld voor de steunregeling gaat dus uit van een productie over 10 jaar. Onze WES windturbines hebben een bewezen technische levensduur van meer dan 25 jaar!

Door de opwek van 125.000 kWh aan elektriciteit, en een eigen verbruik van 70% van deze opgewekte energie, bespaart u jaarlijks € 13.125 op uw energienota. Eventuele opbrengsten uit teruglevering van elektriciteit aan het net worden in dit rekenvoorbeeld niet meegenomen.

Toepasbaar voor uw bedrijf?

Heeft u een jaarlijkse inkoop van 65.000 kWh of meer, woont u vrij en in een windrijke omgeving, dan past een WES windturbine heel goed bij uw bedrijf. Combineert u de aankoop van een turbine met een Call Groene Stroom, dan is bijvoorbeeld onze WES50 een degelijke windmolen met veruit de beste terugverdientijd. Verduurzaming van uw bedrijf met financieel voordeel.

En, u wordt ‘molenaar’, toch ook een mooie stap?

Meer informatie?

Meer informatie over de regeling? Bezoek https://www.energiesparen.be/call-groene-stroom.

Meer informatie over integratie van windenergie in uw bedrijfsvoering en toepassing van de Call Groene Stroom? Stuur mij een bericht en we maken een bel afspraak.