• Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2024 uitgerold

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB

De landen van de Europese Unie (EU) maken samen een Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De EU-landen mogen hun eigen landbouwbeleid bepalen, binnen de grenzen van het GLB. Het GLB heeft 2 onderdelen: landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling.

Vanaf 2023 tot 2027 is er een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid, afgekort GLB 23-27. Het nieuwe GLB ondersteunt landbouwbedrijven. Hiermee zorgt de Europese Unie voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa.

Met het nieuwe GLB wordt ingezet op de grote uitdagingen voor de land- en tuinbouw op het gebied van biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit en wordt gewerkt aan veerkrachtige agrarische bedrijven, een gezonde natuur en een leefbaar platteland. De GLB-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie.

Erfmolen in Lichtenvoorden

Het GLB en de regelingen

Het GLB omvat diverse regelingen voor landbouwers en agrarische bedrijven:

 • bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders
 • basisbetaling
 • vergroeningsbetaling
 • extra betaling aan jonge landbouwers
 • graasdierpremie
 • borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)
 • regeling agrarisch natuurbeheer (SNL)
 • regeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
 • tegemoetkoming premie brede weersverzekering
Windmolen in Beltrum

Welke investeringen zijn subsidiabel

Het GLB 23-27 ondersteunt investeringen in groen, blauw en dierwelzijn. Binnen de categorie groen vallen o.a. investeringen voor duurzame energie en warmtewinning. Ook de investering in een erfmolen past binnen deze categorie.

Op de hoogte blijven van de subsidiemogelijkheden voor kleine windmolens in uw provincie? Meld u aan voor onze WES nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe subsidierondes.

Kleine windmolen in Groningen

Voor wie, de kaders

 • De regeling geldt voor de actieve landbouwer welke investeert in een bedrijfsmiddel volgens de lijst
 • De minimale investering bedraagt €100.000
 • De landbouwer heeft een projectplan, zowel in woord als in cijfers (begroting, offerte, en de uitleg erbij)
 • De aanvraag voor de (omgevings)vergunning is aantoonbaar gestart
 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investering, tot een plafondbedrag welke provinciaal is vastgesteld
 • Voor jonge landbouwers bedraagt de subsidie maximaal 55%
 • Maximale subsidie per investering is verschillend per provincie
Installeren windmolen op landbouwbedrijf

De hoogte van de subsidie

Iedere provincie geeft een eigen uitleg, dus eigen kaders aan de regelingen uit het GLB. Globaal betreft de steun 40% van de investering (jonge landbouwers tot 55%), met een maximum steunbedrag. Dit maximale steunbedrag is per provincie verschillend, zo is de maximale subsidie in Brabant €50.000 en in Friesland tussen de €40.000 en €125.000.

WES rotorkop Zijpe

Aanvraagperiode

Per provincie geldt een andere aanvraagperiode, vastgesteld door het uitvoeringsorgaan voor die provincie. Onderstaand een paar provincies uitgelicht.

Wilt u weten welke kaders in uw provincie gelden, en wilt u ondersteuning bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.