• De WES erfmolen, de grootste onder de kleine molens

    Kleine agrarische windmolen in Groningen

De grootste onder de erfmolens

Wind Energy Solutions WES is een ontwikkelaar, producent en exploitant van windmolens in het segment van 70 tot 250 kW. Voor de Nederlandse markt, en dan met name de agrarische en mkb sector, is onze kleinste molen, de WES 20/70 met een vermogen van 70 kW en ashoogte vanaf 15 meter, de duurzame energie productie kampioen van dit moment

Binnen het segment van de erfmolens zijn er meerdere aanbieders. Het verschil in tussen verschillende erfmolens van deze aanbieders is het vermogen (kW) en de rotordiameter. Het segment erfmolens loopt ruwweg van 10 tot 70 kW, met een rotordiameter van 12 tot 20 meter. Gecombineerd met de ashoogte van de molens zijn deze variabelen bepalend voor de productie van de erfmolen.

De doelgroep

De doelgroep voor de erfmolens is vooral de agrarische sector, variërend van melkveehouders en boomkwekers tot aan bollenbedrijven. De doelgroep is dus erg breed, van bedrijven die weinig energie verbruiken, tot aan de bedrijven die echte grootverbruikers zijn.

Het doel van een eigen molen

Naast de elektrificatie van bedrijven, de wens voor verduurzaming van het eigen energieverbruik, rijzen de energieprijzen de pan uit. Tijd voor een eigen opwek. Een groot aantal agrariërs heeft al geïnvesteerd in zonnepanelen. Maar hoe de (resterende) energie inkoop te dekken met eigen opwek? Hoe de momenten dat de zon niet schijnt te zorgen voor eigen opgewekte energie? Juist, met een eigen windmolen.

Hoe te kiezen voor een passende molen uit het aanbod van erfmolens?

Een metafoor

Ik heb het al geschreven, er is een breed aanbod van erfmolens, een nog bredere doelgroep, en een grote spreiding in investering per opgewekte kilowattuur per jaar.

Om aan te geven hoe te kiezen, gebruik ik een metafoor. Deze metafoor gebruikte ik onlangs bij het boeken van een stand op een beurs, om aan te geven welke erfmolen WES heeft.

Vergelijk het aanbod van erfmolens met het aanbod van trekkers. Ook in dat segment is het aanbod breed, van trekkers voor bijvoorbeeld de fruitteelt (klein, smal) tot aan de grote jongens voor de grote akkerbouwbedrijven. Een akkerbouwer zal niet kiezen voor een smalspoortrekker voor het bewerken van zijn land.
Kortom, kies je als agrariër voor een (te) kleine erfmolen, dan is het als de inzet van een fruittrekker voor een grote akkerbouwer. Oftewel, iets met een muis en een olifant, een druppel op een gloeiende plaat ;).

Uw erfmolen

Wilt u weten hoe onze WES erfmolen zich verhoudt tot uw bedrijfsgrootte, uw energieverbruik op uw locatie? Wij gaan graag in gesprek, maken voor u een businesscase op basis van uw eigen gegevens.

Mijn collega’s kunnen u daarbij helpen.

Groet, José Braakman