• De rotor is de motor

    Onderhoud WES Erfmolen

Diameter van de wieken – maakt het verschil?

Het verschil tussen de huidige Erfmolens wordt niet bepaald door de ashoogte van de molen, aangezien die wordt bepaald door de vergunningsmogelijkheden. Het verschil in jaaropbrengst tussen verschillende agrarische windmolens wordt gemaakt door de diameter van de rotor (of wieken). Dit verschil kan oplopen tot een viervoud. Dit verklaart direct de titel, de rotor is de motor.

In deze blog leggen we dit nader uit.

Rotordiameter of spanwijdte van de wieken

Wat bedoelen we met de rotordiameter van een (Erf)molen? Een windmolen heeft een zogenaamde rotorkop, dit is de neus van de molen. Aan deze rotorkop zijn de bladen of wieken gemonteerd. De afstand van het einde van een blad tot het andere uiterste punt noemen we de rotordiameter, of spanwijdte. Deze laatste term, spanwijdte, wordt vaak gebruikt bij vogels en vliegtuigen.

Rotordiameter en opbrengst

Het gebied dat de rotor beslaat tijdens het draaien is bepalend voor de opbrengst. In de onderstaande tabel tonen we de opbrengst van een (Erf)molen bij een windsnelheid van 5 meter per seconde, bij verschillende rotordiameters.

De WES Erfmolen

De WES Erfmolen heeft een spanwijdte van de wieken van 20 meter. Hiermee wordt het wind vangende oppervlak 327 m2. Het grote voordeel van deze grote wind vangende oppervlakte is dat de WES Erfmolen al bij een heel lage windsnelheid gaat draaien.

Kleine agrarische windmolen in Groningen

Rotordiameter en aantal wieken: wat is bepalend voor de opbrengst?

De WES Erfmolen heeft slechts 2 wieken, in tegenstelling tot veel andere (kleine) windmolens. Het hebben van 2 of 3 bladen of wieken is belangrijker voor de hoeveelheid grondstoffen, de productie van de bladen, de eenvoud bij installatie, het onderhoud en de hoeveelheid restproducten dan voor de opbrengst. De rotordiameter en daarmee het wind vangende oppervlak bepalen de jaarlijkse opbrengst van de molen.

We schreven al eerder een blog over 2 versus 3 bladen. U leest dit blog via deze link.

Rotordiameter en aantal Erfmolens: één grotere of 2 kleine erfmolens?

Stel, u heeft een groot (agrarisch) bedrijf en u wilt een eigen energie opwek met één of meerdere erfmolens. Welke kiest u? Met de kennis uit dit blog kiest u waarschijnlijk voor 1 erfmolen met een grote rotordiameter. Niet alleen de opbrengst door de grotere rotordiameter is belangrijk bij de keuze, er zijn meerdere factoren die de keuze voor één of meerdere erfmolens bepalen. Wij hebben hier eerder een blog over geschreven, dat u kunt lezen via de volgende link: 1 middelgrote of meerdere kleine turbines?

Rotordiameter en draaisnelheid

WES levert als sinds 1982 molens in een spectrum van 50 tot 250 kW en met een rotordiameter van ca. 18 tot 30 meter. De Hollandse Erfmolen heeft een rotordiameter van 20 meter. Dit grote wind vangende oppervlak op een 15 meter ashoogte heeft als voordeel dat deze minder toeren per minuut maakt dan een molen met bijvoorbeeld een rotordiameter van 15 meter. Door dit lagere toerental produceert de molen ook minder geluid, wat een mooi bijkomend voordeel is!

Het beleid rond toestaan van Erfmolens

Gemeenten bepalen het beleid rond het toestaan van Erfmolens. In dit beleid kunnen beperkingen voorkomen. Naast bijvoorbeeld de afstand tot de buren en de plek op of naast het bouwvlak, komen we ook beperkingen tegen wat betreft de rotordiameter.

Wij hebben in de bovenstaande tabel laten zien hoe belangrijk de rotordiameter is voor de opbrengst bij een gelijke windsnelheid. Laten we dit belang samen uitdragen naar gemeenten, zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn en het beleid verruimen in het belang van de agrariër. Een hogere opbrengst levert immers meer op tegen een lagere investering per kWh.

Wilt u meer weten over wat onze 2-bladige Erfmolen met grote diameter voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.