• 1 middelgrote of meerdere kleine windmolens?

    WES-windturbines-Zijpe

Wind op 15 meter, 1 middelgrote of 2 of 3 kleine windmolens?

We hebben al eerder geschreven over het verschil tussen 2 bladige windmolens en 3 bladige windmolens. De conclusie in het kort: niet het aantal bladen, maar de lengte van de bladen en daarmee de rotor oppervlakte, bepaalt de energie opbrengst van een windmolen. Dit en meer kunt u nalezen op onze website.

In dit blog neem ik u mee in de keuze voor 1 middelgrote, of 2 kleine windmolens. Waarom? We zien regelmatig dat gekozen wordt voor 2 of zelfs 3 kleine boerenerf molens, in plaats van 1 middelgrote windmolen. Stapsgewijs benoemen wij de verschillen.

De titel geeft het al aan, onze middelgrote (boerenerf) windmolen is verkrijgbaar vanaf 15 meter as-hoogte, dus prima vergelijkbaar én inpasbaar in het beleidsplan wat momenteel in een groot aantal gemeentes van kracht is. In het oosten van het land zijn steeds vaker boeren windmolens van 25 meter of hoger toegestaan.

Het huidige en toekomstige verbruik

Een investering in een windmolen is een investering met het oog op de toekomst. Kijk niet alleen naar het huidige energieverbruik, maar neem uw toekomstige verbruiken mee in de overweging.

Heeft u bijvoorbeeld in uw huidige situatie een energie inkoop van 65.000 kWh per jaar en door  uitbreidingsplannen wordt de energie inkoop in de nabije toekomst bijvoorbeeld 95.000 kWh, baseer dan uw keuze op de laatst genoemde inkoop!

Een investering in een boerenerf molen is er namelijk één voor de lange termijn (minimaal 20 jaar), probeer dan ook tijdens uw keuze rekening te houden met de toekomst.

Businesscase

Voorafgaand aan een investering wordt altijd een businesscase, een berekening specifiek voor uw situatie, opgesteld. In deze berekening worden naast investering ook eventuele fiscale regelingen, investeringsbijdragen en zeker ook de jaarlijkse kosten voor onderhoud meegenomen.

Bekijk en beoordeel de businesscase altijd over een lange tijd. Vergelijken we de opbrengsten van 1 middelgrote windmolen met 2 of 3 kleine molens, dan zien we dat de opbrengsten per jaar, en zeker ook op de lange termijn na aftrek van de investering, groter zijn.

De WES boerenerf windmolens (voormalig Lagerweij) bewijzen zich al sinds de jaren ’80, en gaan minimaal 25 jaar mee. Neem deze ervaring in levensduur ook zeker mee in uw overwegingen.

Powercurve

De opbrengst voorspelling van een WES windmolen is zeer betrouwbaar. Deze Power Curve (vermogens-curve) van een WES windmolen wordt in 99% van de gevallen behaald, wat zorgt voor een goed te voorspellen jaarlijkse energie opbrengst. Praktijkvoorbeelden (referenties) uit het veld kunnen worden gedeeld.

20210319_111832

Onderhoud

Voor het onderhoud aan kleine windmolens is meestal een hoogwerker nodig, dit in tegenstelling tot onderhoud aan de WES windmolens. WES windmolens zijn uitgerust met een trap aan de mast, zodat de onderhoudsmonteurs zonder hoogwerker ook boven in de windmolen onderhoud kunnen uitvoeren. Geen ‘gedoe’ met hoogwerkers, eventuele natte ondergrond en dus draagkracht hiervoor. Bij de keuze van 1 middelgrote windmolen hoeft ook maar 1 molen te worden onderhouden, ten opzichte van 2 of 3 molens in onderhoud bij keuze van 2 of 3 kleine windmolens.

Het onderhoud aan WES windmolens wordt door WES zelf, of door één van onze ervaren onderhoudspartners uitgevoerd.

Ruimte

Hoeveel ruimte heeft u op en rondom uw erf? Twee of drie kleine windmolens nemen meer ruimte in op het erf dan 1 windmolen. Dit neemt meer ruimte in beslag op uw erf, zeker wanneer u er rekening mee houdt, dat er een minimale afstand tussen de windmolens moet zijn, en dat deze ruimte tussen de windmolens vrij moet blijven. (afstand dient 4 x rotordiameter te zijn om de ene windmolen niet van invloed te laten zijn op de andere).

Robuuste, bewezen kwaliteit

Een WES windmolen gaat minimaal 25 jaar mee en heeft dat in de praktijk (meerdere voorbeelden van 30+ jaar) ook bewezen. Daarnaast benoemen we nog de WES besturingskast, welke voldoet aan de IEC61346-2000 norm.

De WES windmolen is bewezen technologie (sinds 1983), wereldwijd meer dan 1250 keer geïnstalleerd. Ook in Nederland staan agrarische kleine windmolens die al sinds de jaren ’80 draaien. Ervaring leert dat WES windmolens en zeker ook haar voorganger, de 2 bladige Lagerweij’s, een goede restwaarde hebben.