Peter Leenders

Project manager

‘Werken aan duurzame energievoorziening is de hoogste prioriteit voor de samenleving en de industrie’

Al mijn hele werkzame leven ben ik actief als trainer, consultant en projectmanager met één centraal doel, het verbeteren van de operationele processen in diverse industriële branches. De methoden en technieken die hiervoor noodzakelijk zijn, heb ik altijd op een pragmatische en doelgerichte manier toegepast om de beste resultaten te bereiken voor mijn klanten. In chronologische volgorde betreft dit: industriële statistiek, kwaliteitsmanagement, Kaizen, Six Sigma, Lean Manufacturing en Quick Response Manufacturing. Samen met medewerkers komen tot dagelijkse kleine verbeteringen en soms grote innovatieve doorbraken is altijd mijn drijfveer geweest.

“Mijn meer dan 35 jaar ervaring met Operational Excellence in diverse industriële branches kan ik toepassen bij het opbouwen van de supply chain voor de windturbines die WES de komende jaren gaat produceren en bouwen in Italië. Uiteindelijk moet dit resulteren in een operationeel proces dat is gebaseerd op de principes van Lean Manufacturing en Quick Response Manufacturing, waarbij de doorlooptijden kort zijn en de productie dicht op de markt is gelokaliseerd.”