Mike Groot

Financieel Controller

‘Duurzaamheid in termen van levensduur én in termen van groene energie’

Na ervaring opgedaan te hebben in andere branches, startte Mike in 2017 bij WES als controller. Het mooie aan de WES turbines vindt Mike dat deze zich ruimschoots hebben waargemaakt. Er is geen windturbine die het langer vol weet te houden. Turbines met de techniek WES draaien al langer dan 30 jaar, dus zowel duurzaam door het opwekken van groene stroom als qua levensduur. Dubbel duurzaam dus. Win-Win!

“Waar het bij Financial Control vaak over het verleden gaat, kijk ik met name graag naar de toekomst. Dit zorgt voor de nodige variatie wat mijn werk leuk maakt en waar ik uitdaging in kan vinden. Ik adviseer de directie en ik denk graag mee over strategische besluiten die genomen moeten worden. Natuurlijk op financieel gebied, maar ook organisatorisch en binnen de ontwikkelingen op de markten. Een belangrijk en leuk onderdeel van mijn werk is het doorrekenen en modelleren van business cases, waarmee de haalbaarheid van projecten duidelijk wordt.”