Jan Workum

Technisch Tekenaar

‘Meer dan 40 jaar ervaring met technisch tekenen’

Jan is binnen WES één van de (oudere) engineers en houdt zich voornamelijk bezig met het  tekenen en het ontwerpen van bestaande en nieuwe turbines en turbine onderdelen. Jan werkt hierbij samen met de overige technische mensen binnen WES, teneinde verbeteringen of nieuwe inzichten uit te werken tot en met de voor productie benodigde informatie.

“Ik geniet van het werken met het team, samen sparren en samen bestaande en nieuwe turbines en turbine onderdelen optimaliseren. Mijn jarenlange ervaring zet ik in, zowel bij de productontwikkeling als bij training en coaching van (jongere) collega’s.”