Ernst Jan ter Steege

Project Ontwikkelaar

‘Nederland is toe aan windenergie voor eigen gebruik!’

We zitten in Nederland al een aantal jaren in de energietransitie. Langzaam stappen we over van fossiel naar duurzaam. Deze transitie gaat ieder jaar sneller, we zijn er nog niet, en zullen tegen problemen aan blijven lopen zoals bijvoorbeeld netcongestie. Maar dat de huidige energiemarkt zeer interessant is staat buiten kijf.  Ook omdat het elektra verbruik blijft toenemen doordat we minder gas gaan gebruiken en meer elektrisch gaan rijden.

In de afgelopen 12 jaar heeft Ernst Jan veel zien veranderen. Waar eerst groene energie voornamelijk werd verkocht door de grote energieproducenten middels certificaten is het nu vooral dat verbruikers er zelf voor kiezen groene energie op te wekken. In het begin voornamelijk door zonnepanelen, maar nu komen windmolens meer en meer in beeld.

“Gezien de eerder genoemde problemen in het net, zal gelijktijdigheid belangrijk gaan worden. Gelijktijdigheid in opwek en verbruik. Vanuit dat perspectief is een windmolen voor veel bedrijven veel interessanter en zal deze markt ook erg gaan groeien.

Samen met het team van WES ben ik klaar om in die behoefte van gelijktijdigheid te voorzien.

In de loop der jaren heb ik veel kennis opgedaan en is er een groot netwerk ontstaan met relaties die mij zien als betrouwbaar en deskundig.

Mijn doel is om die kennis die WES de afgelopen 40 jaar heeft opgebouwd aan te bieden bij die ondernemers die daar het meeste voordeel bij hebben.

Want laten we eerlijk zijn, uiteindelijk zijn we allemaal ondernemers.”