Vandaag is Grey Day,
dag dat Belgische groene energie op is.

Maandag is Grey Day, de dag in het jaar waarop de groene energie in België op is. Tot het eind van het jaar wordt alleen nog ‘grijze energie’ gebruikt, die uit uranium in kernreactoren komt of uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Televisiezender Canvas lanceerde het begrip vorig jaar, en besteedt deze week extra aandacht aan de energie- en klimaatproblematiek.

In 2018 viel Grey Day op 2 februari. Dit jaar is dus sprake van een lichte verbetering, maar dat is een schrale troost. Als ons land aan dit tempo zijn energieproductie blijft vergroenen (+0,4 pct per jaar), is onze energie pas over 227 jaar 100 procent hernieuwbaar. Niet in 2050 zoals voorzien, maar in 2246.

Met Grey Day wil Canvas mensen bewustmaken van de hoeveelheid vervuilende energie die we verbruiken en van het nog altijd erg kleine aandeel van groene/hernieuwbare energie in ons energieverbruik. De zender wil ook bekijken hoever we staan met de energietransitie en of er hoop is om Grey Day te verschuiven naar een latere dag in het jaar.

Het aandeel zelf gemaakte hernieuwbare energie in België is gestegen van 8,7 pct in 2016 naar 9,1 pct in 2017. Dat zijn de laatst beschikbare cijfers. Al de rest, 90,9 procent, is grijze energie. In tijd uitgedrukt komt 9,1 procent overeen met iets meer dan 33 dagen op een jaar. De groene energie voor 2019 was gisteren/zondag dus al op.

[Bron: Gazet van Antwerpen]

Vanuit de Belgische politiek is een budgettaire envelop opengesteld om investeringen voor kleine ondernemingen en natuurlijke personen in windenergie aan te jagen. De Vlaamse overheid heeft gekozen om vanaf dit jaar gebruik te maken van een nieuwe subsidieregeling in de plaats van de ‘groenestroomcertificaten’ van de afgelopen termijn. De regeling is geldig voor windturbines van 10 kWe tot 300 kWe

Wind Energy Solutions biedt zeer goede tubines aan binnen deze range.
WES50, WES80, WES100 en de WES250. U kunt op onze productpagina al de specificaties van deze modellen vinden.

De eerste ‘call’ voor windprojecten heeft opengestaan van 3 december jongstleden tot en met 24 januari 2019. Helaas bent u net te laat om nog gebruik hiervan te maken. De verwachting is wel dat de Vlaamse Overheid snel een tweede ‘call’ zal gaan starten.

De aanvrager dient een steunaanvraag in via het elektronische aanvraagformulier. Het gebruik van dit aanvraagformulier is verplicht. Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld.

Op dit moment is het formulier niet beschikbaar omdat we in afwachting zijn van de tweede ‘call’ vanuit de overheid. Het is nog niet duidelijk wanneer deze zal plaatsvinden.
Om op de hoogte te blijven van deze regeling houdt u onze website in de gaten of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

U kunt zich vooraf alvast goed inlezen en voorbereiden op uw toekomstige aanvraag. Hiervoor kunt u de bijgeleverde hulpdocumentatie doornemen.

Hulpdocumentatie bij het invullen en indienen van uw aanvraag
Handleiding voor het opstellen van een steunaanvraag: Handleiding_steunaanvraag.pdf
Overzicht van de nodige informatie: Overzicht_nodige_informatie.pdf

Behoeft u meer hulp bij het voorbereiden voor de tweede ‘call’?
Wij helpen u graag.

Neem contact op met onze project manager Vlaanderen, Maarten Deutekom.

Email: maartendeutekom@windenergysolutions.nl
Telefoon: +31 226 425 150
Mobiel: +31 6 16 350 728