• Rekenvoorbeeld - Uw Erfmolen in twee jaar terugverdiend

  WEs-windturbine

Rekenvoorbeeld

Een korte samenvatting van de investering:

 • Investering in de WES Erfmolen: € 250.000,-
 • Eigen inbreng (20%): €50.000,-
 • Financiering van de bank (80%) €200.000 tegen 5 % rente
 • In het voorbeeld nemen we aan dat u in 2023 36,93% inkomstenbelasting betaalt (als u een schaal hoger zit, pakt de analyse nog gunstiger uit).

Terugverdientijd

De Erfmolen brengt genoeg op voor rente, aflossing en rendement

Een voorbeeld van hoe uw kasstroom eruit kan zien.

De vrije kasstroom voor belasting en financiering

Stel:

 • De stroomconsumptie van uw bedrijf is 100.000 kWh
 • De energieproductie van de Erfmolen bij gem. 5 meter per seconde is 118.000 kWh
 • Niet al deze stroom heeft u nodig precies op het moment dat het waait. U verbruikt 60% zelf en levert 40% terug aan het net.
 • We gaan uit van een stroomprijs op het net van 15 cent per kWh
 • We gaan uit van een terugleverprijs aan het net van 12 cent per kWh
 • De kostprijs van de molen is terug te rekenen naar gemiddeld 10 cent per kWh

De besparing op de inkoop van stroom en de opbrengsten die voortvloeien uit het terugleveren van energie aan het net bedragen in dit geval circa €22.500 per jaar.

De onderhoudskosten bedragen circa €2.500 per jaar.

De vrije kasstroom voor financiering en voor belasting bedraagt hierdoor jaarlijks circa €20.000.

Rente en aflossing

 • Rente = €8.400
 • Aflossing (gemiddeld over de eerste 10 jaar) = €7.600

Totaal = gemiddeld €16.000 per jaar

Voordeel uit aftrekposten buiten de versnelde afschrijving om

 • Rentekosten: 8.400 x 36,93% = ~€3.100
 • Afschrijvingskosten (in de jaren na de versnelde afschrijving): €125.000 / 15 jaar = €8.300 x 36,93% = ~€3.100

Totaal voordeel uit aftrekposten = € 6.200

De vrije kasstroom na financiering en na belasting bedraagt hierdoor jaarlijks circa € 9.800,-.

Sjoerd Overpelt

Sjoerd Overpelt

Project ontwikkelaar