Entries by

De belangrijke rol van de landbouw in de transitie naar 100% groen.

Welke rol spelen agrariërs in de levering van duurzame energie? Zelfvoorzienend zijn is één, maar kunnen zij ook als producent van duurzame energie een voorname rol gaan spelen? De mogelijkheden zijn er zeker, echter moet er wel steun komen wanneer men deze rol ziet weggelegd voor de gemiddelde landbouwer. Naar schatting leverde de agrarische sector […]